Dame som står bak en bardisk. Mørkt lagt hår og sort genser.

Sikkerhetsnettet forsvant

Malin ble straffet da hun fulgte statsministerens råd.

Musikk, god atmosfære og cocktails har blitt byttet ut med en hverdag fylt av usikkerhet for fremtiden. Malin Stavsøien er bartender, tidligere norgesmester i cocktails og nå permittert fra to jobber. Det siste året har hun gått fra en trygg hverdag til å kjenne på følelsen av ikke å ha noe sikkerhetsnett.

– Det har vært et ganske brutalt møte med en virkelighet mange av oss ikke har stått i før, sier Malin.

Hun forteller at det er fælt å leve med utryggheten.

Jeg er livredd for at jobben og bransjen jeg elsker ikke kommer til å eksistere når det hele er over.

Malin Stavsøien

Fulgte oppfordring fra Erna Solberg – straffet seg

Siden mars 2020 har trønderjenta vært permittert av og på. Først fra en fast 100%-stilling, deretter fra to nye deltidsjobber hun skaffet seg istedenfor å gå på dagpenger. Det gjorde hun etter oppfordring fra statsminister Erna Solberg.

– Erna har jo sagt det, at hvis du er permittert skal du gå ut og finn deg nye jobber, og det er det jeg har gjort. Jeg fikk meg to nye jobber, forteller Malin.

Det skulle imidlertid straffe seg. Da andre smittebølge slo inn over landet ble Malin, som mange andre, permittert på ny. Og denne gangen var sikkerhetsnettet borte.

– Siden jeg gikk fra å være permittert fra en fulltidsjobb til å få to jobber med lavere stillingsprosent ga Nav meg 12 ukers ventetid på dagpenger. Det betyr tre måneder uten inntekt. Jeg sto plutselig på bar bakke.

Malin forteller at hun klaget på vedtaket, men fikk ikke gjennomslag hos Nav.

– Etter det gikk jeg til Fellesforbundet for å se om jeg kunne få hjelp. Da begynte ballen å rulle ganske kjapt. En uke etterpå sto plutselig Arbeiderpartiet og kjempet min sak i Stortinget.

– Og det ga jo ganske bra resultater det, smiler Malin.

Gjennomslag for nytt lovforslag

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fremmet Malin sin sak i Stortinget, og fikk gjennomslag for et lovforslag som sier at hvis du slutter i en jobb du er permittert fra, så skal du slippe å bli satt på ventetid på dagpenger. Uavhengig av stillingsprosent. 

«Stortinget ber regjeringen sikre at permitterte ikke ilegges forlenget ventetid på grunnlag av at de har byttet jobb mens de var permitterte under covid-19-pandemien»

Malin føler på stor takknemlighet for at saken hennes ble tatt på alvor. 

– Man føler seg veldig liten når man kjemper mot et system som er så svært.

Hun sier også at det er godt å få bekreftet at hun ikke var alene om å kjenne på urettferdigheten. 

– Arbeiderpartiet er flinke til å lytte til oss vanlige folk, og tar faktisk tak i ting og gjør en endring. Det har jeg fått kjenne på, og det betyr veldig mye for det lille landet vårt.

Avhengig av hjelp fra familien

Det å ringe om betalingsutsettelse på faste utgifter som strøm og mobilregning satt langt inne for ei som er vant til å forsørge og klare seg selv. Den siste tiden har familiens støtte vært helt avgjørende.

– Jeg har en familie i ryggen som har hjulpet meg veldig mye. Uten dem hadde jeg ikke visst hvor jeg skulle ha begynt en gang. 

For Malin har det ikke føltes godt å trenge økonomisk støtte fra familien. 

Det er på en måte ydmykende, man føler seg litt ubrukelig, litt verdiløs.

Malin Stavsøien

Samtidig har familien og venner også vært en viktig mental støtte. Konsekvensene av smitteverntiltakene har rammet folks psykiske helse i stor grad, noe bartenderen også har kjent på.

– Det har vært utrolig mørkt til tider. Jeg begynte å gå til psykolog for å få klarhet i tankene. Blant vennene mine som jobber i bransjen er det veldig mange som har slitt med psyken; både ensomhet, usikkerhet, og følelsen av håpløshet, forteller Malin.

Nå må vi bidra til en endring

Malin har ikke mange godord å si om støtten hun og bransjen har fått fra den sittende regjeringen gjennom det krevende året. 

– Det er tydelig at regjeringen ikke vet hvordan det faktisk er å være på gulvet. Særlig med tanke på kompensasjonsordningene de har gitt reiseliv og utelivsbransjen. Det har truffet dårlig og mange bedrifter har gått konkurs. 

Hun trekker frem regjeringens opprinnelige standpunkt, nemlig at permitterte arbeidstakere og arbeidsløse ikke skulle få feriepenger på dagpenger. Regjeringen måtte snu etter press fra opposisjonen, men de vil fortsatt ikke gjøre det til en permanent ordning - som Arbeiderpartiet tar til orde for. 

Denne høsten skal Norge velge en ny regjering. For Malin er valg alltid viktig, men hun mener det blir spesielt viktig for mange i år.

Vi er nødt til å få inn de riktige politikerne i viktige posisjoner på Stortinget. Ikke bare meg og mine venner - men alle i bransjen har diskutert det - hvor viktig det er at vi stiller opp ved valgurnene til høsten og bidrar til en endring.

Malin Stavsøien

Noen flere gjennomslag Arbeiderpartiet har fått for en rettferdig krisepolitikk:

– Folk som permitteres eller mister jobben under koronakrisen får beholde en større del av inntekten sin.

– Doblet antall dager foreldre kan være hjemme med barn.

– De som sto i førstelinja for å håndtere pandemien skulle få de pengene som var nødvendig for å håndtere oppgaven.

– Lærlinger sikres lønn om de permitteres.

– Studenter får tilleggslån og mer stipend – men ikke nok.

– Flere får bostøtte.

– Selvstendig næringsdrivende og frilansere får beholde inntekt.

– Mottakere av arbeidsavklaringspenger får forlenget støtteperioden – men ikke nok.

– Forlenge de viktigste kriseordningene for vanlige folk og bedrifter.