– Man vil ikke velge et dyrere og mindre fleksibelt alternativ

Joakim og Ingrid mener politikken må legge bedre til rette for pendlere.

Ingrid Berg-Buan og Joakim Gebhardt er småbarnsforeldre og pendlere. De ønsker å velge miljøvennlig og ta toget til jobb, men sparer både tid og penger på å ta bilen.

Ingrid og Joakim er bosatt på Jessheim, som ligger ca. 40 min kjøretur utenfor Oslo. Etter at de flyttet fra hovedstaden, har de fortsatt å jobbe i Oslo. Som foreldre for Lise (5) og Sonia (3), innebærer det en over gjennomsnittet hektisk pendlertilværelse.

– Det er veldig, veldig hektisk om morran. Av og til er ikke humøret helt på topp, og da kan det bli vanskelig fordi marginene er så små. Vi må rekke å levere i barnehagen, rekke toget, og rekke jobb. Og det er det samme på vei tilbake, forteller Ingrid. 

Paret – som har vært sammen i 7 år – forteller at de til tider er avhengig av hjelp fra familie for å hente i barnehagen. De legger ikke skjul på at de skulle ønske at det var bedre tilrettelagt for at også pendlere skal få hverdagen til å gå opp.

Togtidene klaffer ikke med livet vårt. Det er mye venting og ofte forsinkelser på toglinja. Det gjør at man alltid havner på minussida på jobb, som må tas igjen på kvelder og i helger.

Joakim

I tillegg er det dyrt å pendle. Ingrid forteller at etter å ha regnet på det, har de kommet til at det er billigere for dem å kjøre bil enn at de begge to har månedskort på toget. 

– Og man vil jo ikke velge et dyrere alternativ som er mindre fleksibelt, sier Ingrid.

Arbeiderpartiets løsninger for en familievennlig politikk

Arbeiderpartiet skal jobbe for at en ny regjering innen 100 dager skal gi mer igjen til vanlige folk. Dette er noen av våre løsninger:

-  Øke pendlerfradraget

-  Doble fagforeningsfradraget til 7700 kroner.

- Redusere barnehageprisen med 2800 kroner i året.

- Innføre 5 timer gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger.

-  Redusere fergeprisene på riks- og fylkesveier. Halvere den i perioden.

- Kutte overprisede gebyrer.

Idealene som må vike

Det siste Ingrid og Joakim gjør før de legger seg er å kikke i hverandres kalendere; for å planlegge løpet neste dag og hvordan logistikken skal gå opp. De forteller at de føler seg heldige som faktisk har familie i umiddelbar nærhet som kan bidra når det står på som verst. De trekker også frem fleksible arbeidsgivere som viktige for at de får det til å gå rundt.  

– Men det er jo ikke veldig mange som har det sånn, sier Ingrid.

Joakim forteller videre at de har droppet å melde seg på fritidsaktiviteter med barna, fordi det ofte blir for stressende og masete i en hektisk pendlerhverdag.

Lignende dilemma strekker seg over flere områder i hverdagen til paret. I livet som pendler er valget mellom bil eller tog et dilemma de føler på. Ingrid sier at familien er opptatt av klima- og miljøpolitikk, men...

– Hvis ikke hverdagen går opp så kommer dessverre klima og miljø nederst på prioriteringslista.

En klimapolitikk for hele landet, som setter vanlige folk først

For Arbeiderpartiet handler en rettferdig klimapolitikk om at klimaomstillingen ikke skal føre til økte forskjeller. Muligheter og byrder må fordeles rettferdig. Vi må legge til rette for at alle skal ha mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi eller bosted.

Økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange vil gi lavere klimautslipp, bedre byluft og mindre kø i byene våre. 

Arbeiderpartiet vil at veksten i persontrafikken i og rundt de store byene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er viktig for å redusere kø-, klima- og luftforurensning. Og det er nødvendig for at byene skal være gode steder å bo og for å utvikle nye arbeidsplasser. 

Folk velger transport som gjør livene deres enklest og mest effektivt. Skal kollektivtransport være et godt alternativ til personbilen må tilbudet forbedres. Arbeiderpartiet er opptatt av at staten gir fylkene økonomi til å utvikle et attraktivt kollektivtilbud. 

Lavere skuldre under korona

Til tross for at pendlertilværelsen byr på utfordringer, er Ingrid og Joakim godt fornøyd med å ha bosatt seg på Jessheim. 

Det er jo vanvittig dyrt å kjøpe bolig i Oslo. Når vi skulle ha plass til to barn ble det for dyrt å bli i byen.

Joakim

Ingrid legger til:

– Men egentlig hadde jeg sverget å aldri flytte tilbake til Jessheim!

Med to barn som krever sitt ble det plutselig annerledes likevel, sier Joakim. Det siste året, som har vært preget av en global pandemi og langvarig nedstenging av samfunnet, har dessuten betydd at familien har satt desto større pris på mer plass, hage og skog i nærheten.

– Jeg har fått veldig mye lavere skuldre etter at jeg ble pålagt hjemmekontor, sier Ingrid.

– Det er ikke noe mindre stressende med jobb, men det er mindre stressende med familieliv, legger Joakim til.

Ønsker regjeringsskifte

For Joakim handler det blant annet om å bytte ut en regjering som han mener har vært passive i møte med utfordringene i arbeidslivet, særlig under koronakrisen. Men også om det han beskriver som en negativ trend mot mer hetsing og harselering av folk og grupper i samfunnet.

– Jeg synes at samfunnet har endret seg de siste årene. Vi har hatt en del politikere som har sittet i regjering som lever av å spre eder og galle, på en måte. Det våre fremste folkevalgte sier og gjør, påvirker hva vanlige folk føler er innafor å ytre også. Den utviklingen bekymrer meg.

Mor sitter med to barn i sofa.

Ingrid har på sin side notert seg at Erna Solberg etterlyser at de unge får flere barn. Hun mener Høyreregjeringen svikter i å legge til rette for at nettopp det skal være et reelt alternativ for vanlige småbarnsfamilier. Skyhøye boligpriser i byene er en av tingene Ingrid trekker frem at politikken må håndtere.

– Det er jo ikke bare å få en haug med unger, det er mye som må klaffe, sier Joakim, og legger til: 

Jeg tror det valget her vil være veldig viktig. Nå har vi hatt borgerlig regjering i 8 år, og jeg tror at konsekvensen av 4 nye år vil være veldig store. Jeg krysser fingrene for et skifte!

Joakim