Jonas Gahr Støre på landsstyremøte

Landsstyret med ufravikelige krav

Landsstyret vedtok onsdag 14. mars åtte ufravikelige krav for tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

Oppdatert: Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for alle sine krav i behandlingen i EUs tredje energimarkedspakke

Situasjonen knyttet til Norges deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke ble grundig drøftet på landsstyret. Blant kravene som stilles er at eierskap til vannkraftressursene skal ligge fast, og Statnett skal eie og drifte alle framtidige utenlandskabler.

Partisekretær Kjersti Stenseng ledet redaksjonskomiteens arbeid i forbindelse med uttalelsen.

– Det er et stort engasjement i denne saken. Vannkraften er fellesskapets eie, og det skal den fortsette å være. Jeg mener uttalelsen tar høyde for innspillene og bekymringene som har kommet fra organisasjonen, og er glad for at landsstyret har samlet seg om disse ufravikelige kravene når stortingsgruppa skal behandle saken videre, sier Stenseng.

– AUF har vært kritiske, men ser at mye av kritikken er imøtekommet i vedtaket fra landsstyret. Vi forventer at Arbeiderpartiet får gjennomslag i Stortinget for de ufravikelige kravene hvis partiet skal si ja, sier Mani Hussaini, AUF-leder. 

– Selv om jeg er kritisk, er jeg opptatt av at flertallet nå har bestemt at dette er retningen. Vi ser klart og tydelig at vi nå får flyttet energipolitikken i Norge til venstre. Nå er det viktig å få forankret dette med fagbevegelsen, og å få frem de gode punktene som ligger i ved taket, sier Hilmar Høl, leder i Sogn og Fjordane Arbeiderparti.

Med gjennomslag for våre åtte krav, sikrer vi en sosialdemokratisk energipolitikk. 

– Vi slår fast at Statnett skal eie og drifte alle utenlandskabler, og at dette må tas inn i energiloven. Det viktigste vi skal bruke den grønne energien vår til, er å bygge industri i Nordland, varme opp husene våre og elektrifisere fergene våre. Slik skal vi komme oss gjennom det grønne skiftet, sier Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti.

I det videre arbeidet legger landsstyret til grunn at Arbeiderpartiet forsikrer seg om at sentrale krav fra fagbevegelsen og våre ordførere blir ivaretatt, og at stortingsgruppa i sitt videre arbeidet bruker nødvendig tid og holder nær og løpende kontakt med fagbevegelsen.

Les mer om de åtte kravene landsstyret stilte (PDF) 

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!