– Viktige tiltak for å sikre arbeidsplasser gjennom krisen

7. april 2020

– Arbeiderpartiet er glad for at partiene på Stortinget har samlet seg om viktige tiltak for bedriftene slik at folk skal ha en jobb å gå tilbake til når koronakrisen er over, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.  

Arbeiderpartiet har hele tiden påpekt behovet for en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. I Stortinget er det bred enighet om hovedlinjene i ordningen, og alle partiene har vært opptatt av at hjelpen må på plass raskt, slik at flest mulig arbeidsplasser kan reddes gjennom en krevende tid. 

– Arbeiderpartiet mener det er riktig at fellesskapet tar ansvar for bedrifter som har fått betydelig omsetningssvikt som følge av koronaepidemien. Men det betyr også at det skal stilles krav og forventninger til hvordan bedriftene opptrer.  Når hele Norge stiller opp på dugnad for å bekjempe pandemien, er det en selvfølge at bedriftseiere skal stille like mye opp som vanlige arbeidsfolk. 

Arbeiderpartiet har vært opptatt av at vi ikke lager et system der vi sosialiserer tap og privatiserer gevinst, slik at tap må finansieres av fellesskapet, mens overskudd skal gå i lommene til noen få, sier Aasland. 

Arbeiderpartiet mener bedrifter som mottar støtte fra fellesskapet, ikke skal dele ut bonuser eller øke lederlønningene. Det må også stilles vilkår om at man ikke tar ut utbytte med mindre det benyttes til investeringer i egen virksomhet eller tas ut som ordinær lønn. Det skal ikke være mulig å organisere selskapet sitt på en måte som utløser kompensasjon man ellers ikke ville fått, og useriøse aktører skal ikke få tilgang til offentlige penger. I tillegg har Ap lagt vekt på at fellesskapets penger ikke skal kunne sendes ut av landet til skatteparadiser. 

– Vi synes det er synd at ikke alle partiene var enige med oss om en sterkere begrensning på utbytte. Vi skal nå bruke flere titalls milliarder kroner hver måned for å støtte næringslivet, og vi forventer at man ikke tar ut utbytte. Dette er fellesskapets håndsrekning til bedriftene, og det er viktig at alle viser moderasjon for å komme oss gjennom den alvorlige situasjonen vi er i. 

– For Arbeiderpartiet har det også vært avgjørende at ansatte skal behandles på en seriøs og betryggende måte, at man ikke utnytter permitteringsregelverket og at man ikke unødig sier opp ansatte, fastslår Terje Aasland.