Trygghet for kommuner og næringsliv i en ekstraordinær tid

31. mars 2020

– Nedstengingen av Norge måtte skje akutt, men gjenåpningen av landet vårt må det være en plan for. For å få Norge på beina igjen trenger vi mer fellesskap og en politikk for et mer rettferdig Norge, sier leder Jonas Gahr Støre.

– Vi er glade for at vi sørger for en straksbevilgning til kommunene og fylkene på totalt 5 milliarder kroner. De gjør en enorm innsats for å forebygge smitte og sikre folks velferd, men de trenger umiddelbare garantier på at de har staten i ryggen gjennom denne krisen. Det er viktig for å sikre kollektivselskapene, det er viktig for lokale arbeidsplasser – men aller viktigst: Det handler om trygghet for liv og helse, sier finanspolitisk talsperson og nestleder Hadia Tajik.

Kommunene vil i tillegg til denne umiddelbare utbetalingen få mer penger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Permitterte arbeidsfolk må få kurs og etterutdanning

– Vi har nå den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, og vi vet at ledigheten går raskt opp og sakte ned. Derfor er det viktig at permitterte eller arbeidsledige får et bedre tilbud om å styrke mulighetene sine inn i arbeidslivet igjen. Vi øker midlene til kompetanse med totalt 400 millioner kroner. 250 millioner kroner av dette går til fylkeskommunene.

Veien videre

Det har vært viktig for Arbeiderpartiet at vi allerede nå sender noen signaler til industri og næringsliv over hele landet om hvilke nye prosjekter som kan settes i gang tidligere enn planlagt.

Miljøteknologiordningen, som bidrar til at det blir utviklet med klimavennlig teknologi, økes med nesten 50 prosent. Midlene til grønn skipsfart blir doblet. På havvind har regjeringspartiene nå forpliktet seg til å komme tilbake med en utredning og mulige finansieringsmodeller for å realisere prosjekter innenfor flytende havvind. Regjeringen må også komme tilbake med en investeringsbeslutning på karbonfangst og –lagring senest innen statsbudsjettet 2021.

Dette er den tredje krisepakken som er lagt frem etter at de strengeste tiltakene i fredstid ble iverksatt 17. mars. Tajik understreker betydningen av at Ap, Sv, Sp, Frp, Høyre, Venstre og Krf står sammen om alle vedtakene i denne krisepakken. – Det gir bred, tverrpolitisk forankring.