Støre: – De som rammes av tiltakene, må få hjelp

24. mars 2020

Regjeringen besluttet 24. mars å videreføre inngripende tiltak for å bremse koronaviruset. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har følgende kommentar til beslutningen:
 
– Arbeiderpartiet stiller seg bak målet om å bremse smitten, slik at vi ikke får så mange smittede samtidig at helsevesenet mangler utstyr, senger og respiratorer til dem som blir alvorlig syke. Vi må gjøre det vi kan i solidaritet med dem som står i fare for å dø av viruset, og alle dem som står på dag og natt for å redde liv. Samtidig ser alle at dette er inngripende tiltak som rammer hardt, både i arbeidslivet, i næringslivet og i hverdagslivet. Når regjeringen viderefører tiltakene, legger vi til grunn at den har en god begrunnelse, at ulike hensyn er veid opp mot hverandre, og at det finnes en plan for veien videre.
 
– Det innebærer et enormt ansvar å sette i verk så drastiske tiltak at de ikke bare stopper smitten; de stopper også hverdagen slik vi kjenner den. Folk mister jobben, næringslivet lider, og så å si alle møteplasser er stengt. Familier strever med å skulle gi barna meningsfulle dager samtidig som de skal jobbe hjemmefra, og sårbare barn og ungdom er ekstra utsatte når de mister stabiliteten og tryggheten som de vanligvis har i barnehagen og på skolen.
 
– For Arbeiderpartiet er det avgjørende å bøte på de negative konsekvensene så mye som overhodet mulig. Det er nødvendig med kraftig politikk og sterke statlige virkemidler for å få folk og bedrifter gjennom krisen og etter hvert få hjulene i gang igjen og arbeidsplassene tilbake. Vi må også sikre at sårbare grupper, og særlig barn, blir fulgt godt opp. Vi trenger solidaritet og felles innsats. Det har Arbeiderpartiet vært en pådriver for i arbeidet med krisepakkene på Stortinget, og det skal vi også være i fortsettelsen.