– Ordningene må være raske og rause, men også rettferdige

2. april 2020

– Vår jobb nå er å trygge arbeidsplasser og redde bedrifter, slik at folk har en jobb å gå tilbake til når krisa er over. Ordningene må være raske og rause, men også rettferdige. Derfor har Arbeiderpartiet sagt at vi setter foten ned for utbytte, bonuser og lønnsfest for de bedriftene som skal motta hjelp fra fellesskapet.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til kompensasjonsordningen til bedriftene som regjeringen la fram torsdag kveld 2. april.

Også Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland understreker at fellesskapet skal stille opp for å redde flest mulig arbeidsplasser gjennom en krevende tid.

– Mange bedrifter mistet inntektene sine over natta da krisetiltakene ble satt inn. Vi mener det er riktig at felleskapet tar ansvar for bedrifter som har fått betydelig omsetningssvikt som følge av korona-epidemien. Men det betyr også at det stilles store krav og forventninger til hvordan bedriftene opptrer, sier Aasland.  

Aasland forventer at de ansatte skal behandles på en seriøs og betryggende måte, at man ikke utnytter permitteringsregelverket og at man ikke unødig sier opp ansatte.

– Vi forutsetter også at bedriftseiere i størst mulig grad reduserer faste kostnader og at de som eier næringseiendom, kjøpesentra og driver som utleiere, også bidrar til å finne gode og ansvarlige løsninger, sier Aasland.

Aasland understreker at fellesskapets midler ikke skal gå til skatteparadis og useriøse aktører.

– Vi forutsetter at det som nå utbetales, kan gjennomgås og kontrolleres i ettertid og at de som eventuelt har utnyttet situasjonen, må tilbakebetale hele eller deler av kompensasjonen, sier Terje Aasland.