Jonas Gahr Støre intervjues av NRK i Stortingets vandrehall

Kraftløs og urettferdig krisepakke fra regjeringen

29. mai 2020

– Krisepakken fra regjeringen gir ikke kraftfulle løsninger på de utfordringene Norge står overfor. Vi trenger løsninger som er mer rettferdige, mer klimavennlige og som får flere folk i jobb.

– Vi må gjøre mer for å få Norge ut av denne krisen. Det regjeringen legger fram, er kraftløst og urettferdig. Regjeringen velger å gi 1,32 milliarder i skattekutt til de rikeste i en krisetid. Dette vil ikke bidra til å få hjulene i gang, sier Jonas Gahr Støre.

For Arbeiderpartiet er det viktig at vi finner en rettferdig vei gjennom denne krisen med gode sosiale løsninger som gjør at regningen ikke havner hos vanlige folk.

– Igjen har de lagt frem en krisepakke uten sosial rettferdighet. De kutter i formuesskatten, slik at mer av regninga for velferden vil havne på vanlige folks lommebøker. Egenandeler kan øke, priser på SFO og barnehage også. Slik burde det ikke være. De som har mest, bør betale mest, vanlige folks lommebøker bør få være i fred, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet vil kreve en styrket pakke om den skal få støtte i Stortinget.

– Hverken industrien, reiselivet eller kulturlivet er ivaretatt gjennom denne krisepakka. Det er positivt at regjeringen gir mer penger til Enova, det vil kunne bety flere klimasatsinger lenger frem i tid. Men dette redder ikke industriarbeidsplassene våre, sier Støre.


Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide etterlyser en større satsing på grønn vekst og fremtidsrettede jobber.

– Det hjelper lite å kle seg i grønne klær for å se bra ut på perrongen, når man lar toget gå fra seg. Dessverre er det det regjeringen gjør når de ikke benytter anledningen til å komme med en offensiv hydrogenstrategi. Her burde Norge som industrinasjon være i front, men dessverre er vi i ferd med å bli fraløpt av andre europeiske land. Å lykkes her krever innsats i hele verdikjeden. Vi er også skuffet over at det ikke kommer noen forpliktende signaler om karbonfangst og –lagring, sier Eide.