Kraftfulle grep for å redde norske arbeidsplasser

Arbeidsplassene til tusenvis av mennesker landet rundt er reddet

– Koronakrisen og oljeprisfallet har skapt en veldig krevende situasjon for olje-, gass- og leverandørindustrien. Derfor har det vært avgjørende for Ap å finne fram til tiltak som bevarer arbeidsplassene til tusenvis av mennesker landet rundt, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

– Regjeringens krisepakke var for svak og Arbeiderpartiet har i dag fått gjennomslag for betydelige forbedringer, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Hun sier tre ting var avgjørende for Ap: sikre arbeidsplasser, sikre statens inntekter og fremskynde det grønne skiftet.

Enigheten vil frigjøre midler til å iverksette betydelige investeringer. I tillegg har vi sørget for at pakken varer lenge nok for at viktige utbygginger på felt som HOD, NOAKA og Wisting kan bli en del av forslaget. 

– Ap har med dette holdt sitt løfte om å gjøre det vi kan for å redde arbeidsplassene på store industristeder som Kværner Verdal og Stord, men også Sandnessjøen, Eigersund og en rekke andre industristeder, hvor arbeiderne har fått kjenne koronakrisa på kroppen, sier Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for at operatører på norsk sokkel skal følge norske helse-, miljø og sikkerhetsstandarder og bruke fagarbeidere og lærlinger i sine utlysninger. Slik blir det større sannsynlighet for at norske leverandører vinner fram og får oppdragene, slik at pengene ikke forsvinner til Asia.

– Verdiskapingen må komme hele landet til gode. Nord-Norge har lenge blitt snytt for ringvirkningene landsdelen er blitt forespeilet med oljeaktivitet i Barentshavet. Nå har vi endelig fått en bred enighet om å sikre ilandføring på Veidnes.

Støre sier Arbeiderpartiet også er stolt av tre viktige gjennomslag for framtidens klimavennlige investeringer:

  • Null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.
  • Utslippskutt fra olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel må reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005
  • En grønn skattereform som fremmer klimavennlige investeringer, slik som karbonfangst og lagring, elektrifisering, hydrogen, plugging med mer.

– Til sist har det vært viktig for oss å sikre statens inntekter. Dette er utsatt skatt, som kun skal virke midlertidig. Arbeiderpartiet skulle helst forhindret at pengene går til høye lederlønninger og bonusutbetalinger i årene som kommer, men her svikter de borgerlige partiene som ikke vil akseptere begrensninger på utbytte.