Koronautmattelse i skoler og barnehager

Den eneste medisinen er mer penger og flere folk.

Torstein Tvedt Solberg

Arbeiderpartiet får nå flere alvorlige meldinger om korona-utmattelse fra skoler og barnehager over hele landet. Ansatte melder om høyt arbeidspress, økende sykefravær, mangel på vikarbudsjetter og usikkerhet rundt smittevern. 

Dugnaden fra i vår er avlyst, høyreregjeringen møtte ikke opp. 

– Det enorme skippertaket fra i vår, har blitt erstattet av et endeløst arbeidspress. Korona-krisen blir langvarig, og det er behov for å gi allerede slitne ansatte bedre svar på hvordan hverdagen ute i skolene og barnehagene skal være fremover, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torstein Tvedt Solberg. 

Krever penger på bordet

Solberg påpeker at den eneste medisinen mot koronautmattelsen i skolen og barnehagene er bedre smittevern, mer penger og flere folk. 

– Kommuner har ikke lov til å budsjettere med penger som de ikke har, selv om regjeringen lover aldri så mye at bevilgningene kommer, påpeker Solberg. 

Derfor krever han at det kommer penger på bordet nå. Spesielt fordi skolene over nyttår igjen ble innkalt til dugnad på 14 timers varsel - til rødt nivå på videregående og på ungdomsskolenivå i hele landet.

– 14 timer på å planlegge er kort tid, uansett om en er forberedt. Det ble ikke mye søvn på rektorer, lærere og ansatte som må legge ny timeplan på én natt.

Rødt nivå betyr en helt annen måte å organisere skoledagen på. Rødt nivå betyr mindre kohorter, faste klasserom, og en meter avstand mellom både elever og ansatte. Rødt nivå betyr merarbeid for skolene, mer digital undervisning og et økt arbeidspress.

– Ap tviler ikke et sekund på at alle gode ansatte i skole-Norge jobbet på spreng for å møte de nye kravene, men når skal regjeringen innse at nye strenge krav også krever flere ressurser? undrer Solberg. 

Derfor krever Arbeiderpartiet at regjeringen leverer en ny krisepakke til skoler og barnehager.

Ap har mer i våre budsjetter, enn regjeringen: 

  • I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslår Arbeiderpartiet å bevilge 1,7 mrd. kroner mer til skoler og barnehager enn regjeringens budsjettforslag.
  • Til sammen foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett å styrke kommuner og fylkeskommuner med 3,45 milliarder kroner mer enn regjeringen i statsbudsjettet for 2021.
  • Og vi bevilger ytterligere 1,75 milliarder kroner mer til krisetiltak i kommuner og fylkeskommuner.