Enighet mellom høyreregjeringen og Frp: Svikter arbeidsfolk og øker forskjellene

11. juni 2020

– En svak krisepakke har hverken blitt kraftigere eller mer rettferdig etter at Frp har gjort sitt, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

– Forliket mellom høyrepartiene gir ikke vanlige folk som er bekymret for arbeidsplassen sin trygghet for framtida. Den gir heller ikke bedriftene forutsigbarhet for fremtiden. Her svikter regjeringen, sier Tajik.

Ap mener at permitteringsreglene må forlenges ut året for å skape trygghet for ansatte og bedrifter i en krevende tid, og foreslår dette i sitt alternativ. Dette velger høyreregjeringen og Fremskrittspartiet å ikke gjøre. 

Høyreregjeringen sender regningen til kommunene

–  Samtidig som høyrepartiene nedjusterer anslagene for lønna til alle de som jobber innen helse og omsorg i kommunene, så kutter de i formuesskatten til dem som har mest fra før. Det viser at det ikke er arbeidsfolks interesser de setter først, men de pengesterkes interesser.


–  Kommunene er vår førstelinje i det å sikre folks helse og velferd. De får ikke dekket de store utgiftene og tapene de har hatt. Dette vil gjøre det vanskeligere for dem å levere gode velferdstjenester til barn, unge og eldre, sier Tajik.

Arbeiderpartiet legger inn 6 milliarder kroner mer til kommunene i sitt alternativ. I tillegg kommer det mer smittetiltak i kommunene, styrking av barnevern og flere lærlingeplasser. 

Må gjøre mer for å sikre arbeidsplasser

– Der vi kan, må vi bidra til å holde oppe aktiviteten. Arbeiderpartiet foreslår over 2 milliarder kroner mer som kan brukes på vedlikehold og bygg, vi gir mer til Husbanken og andre tiltak som gir flere oppdrag til bygg og anleggsbransjen. 

– Vi mener også at dette er rett tidspunkt for å ta investeringer som skaper mer aktivitet innenfor maritime næringer. Det er et felles ansvar å få folk tilbake i arbeid, sier Hadia Tajik.