Bedre krisepakke for vanlige folk

19. mars 2020

– I dag har vi sikret at de som står i førstelinja i å forebygge og beskytte folk mot smitte ikke skal bli begrenset av trange budsjetter, men har det de trenger til den jobben de skal gjøre. Enten de jobber på sykehuset, i kommunene eller i NAV. Det sikrer vi med denne avtalen, sier Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Tajik trekker også fram at avtalen innebærer at arbeidsgiveravgiften blir satt ned i to måneder slik at bedrifter som har problemer med å betale regningene sine kan holde på sine ansatte.

– Dette er et svært kraftfullt tiltak og utgjør svært store beløp, sier Tajik.

– Noen er ikke så synlige akkurat nå, men de er likevel viktige å se. Barn som nå må være lenge hjemme, men lever i utrygge hjem, trenger at vi er der for dem nå. Vi vil gjøre det vi kan for at barna ikke opplever at hverdagen forverres, når de skjermes fra omverdenen og isoleres hjemme. Enigheten bidrar til at regjeringen også gjennom sine underliggende etater, må sørge for at alle kommuner følger opp disse barna, sier Tajik.

Hadia Tajik påpeker at ukene og månedene som kommer, vil være krevende for arbeidsfolk og bedrifter. - Arbeiderpartiet er tydelige på at når fellesskapet stiller store midler til disposisjon for næringslivet, skal ikke pengene gå til utbytte og bonuser. Vi ønsket å få resten av partiene med på dette, men her har vi ikke fått flertall, sier hun.

– Det er viktig at vi ikke lager et system der vi sosialiserer tap, og privatiserer gevinst. Fellesskapets midler må brukes riktig, og da bør det ikke være risiko for at pengene går til privat berikelse, framfor å redde bedrifter som er på konkursens rand.

Også denne gang er det et bredt flertall bak de sentrale forslagene som er behandlet. Tajik understreker viktigheten av at partiene opptrer konstruktivt i en tid som er krevende for landet.

Se oversikt over vedtakene på Stortinget.no