Ap støtter tiltak for bedriftene, men krever mer solidaritet med vanlige arbeidsfolk

Fredag 13. mars 2020

– Det aller viktigste for oss som fellesskap er å begrense spredning av smitte og stille solidarisk opp for å sikre at de som trenger helsehjelp får det på en god måte. Mange er urolige for hva viruset kan påføre dem av sykdom. Vi kan bekjempe dette ved å stille opp sammen, sier Jonas Gahr Støre i en kommentar til regjerings krisepakke.

– Vi støtter de helsefaglige påleggene regjeringen kom med i går. Det var nødvendig i en ekstraordinær situasjon. Helsevesenet skal få tilgang til de midlene de trenger. Kommunene skal få økte bevilgninger av skjønnsmidler når de har merutgifter på grunn av virusutbruddet. Det støtter vi, sier Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet er opptatt av at vi skal lykkes med håndteringen av det som både er en helsemessig og økonomisk helt ekstraordinær situasjon. Derfor kommer vi til å foreslå forbedringer i det regjeringen har foreslått, for å forsterke den sosiale profilen, sier Jonas Gahr Støre.

– Men det de nå har lagt frem for norsk økonomi og for vanlige arbeidsfolk gjenspeiler ikke alvoret i situasjonen. Vi mener at den sosiale profilen for vanlige folks personlige økonomi er for svak, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet er kritiske til at endringene i permitteringsregelverket som regjeringen har foreslått, dytter den økonomiske belastningen over på arbeidstakerne ved permittering. Det er uakseptabelt. Staten må dekke tapet de ansatte får. 

– Folk som blir rammet må få mulighet til å utsette innbetaling av utgifter til strøm og kommunale avgifter. De som må være hjemme med barn må få omsorgspenger alle dagene de har fravær fra skole og barnehager på grunn av sykdom eller karanten. Vi mener også at foreldre med barn i barnehagen skal ikke måtte betale full pris for barnehage og SFO mens den er stengt, sier Hadia Tajik.

–  Vi mener også at det trengs sterkere lut for å sikre bransjer og bedrifter som sliter. Her har vi også flere forslag, sier Hadia Tajik.

Arbeiderpartiet vil blant annet foreslå:

  • At det blir mulig å utsette flere skatter og avgifter med effekt, særlig arbeidsgiveravgiften – slik at ansatte ikke må miste jobbene sine. Andre kandidater er merverdiavgift, trygdeavgift. 
  • At det innføres lånegarantier for bransjer som sliter – og som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase.
  • Og vi mener det trengs kompensasjonsordninger for sektorer som er særlig rammet av situasjonen.