Ap støtter krisetiltak for luftfarten

20. mars 2020

–  Alvorlige konsekvenser for norsk luftfart er nær forestående om vi ikke gjør noe nå. Derfor går vi sammen med flere andre partier sammen om å stille flere milliarder fra felleskassen til disposisjon for flyselskaper som nå trenger lånegaranti for å berge seg gjennom krisen, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.


Fra før har luftfarten fått en rekke avgiftslettelser, blant annet er flypassasjeravgiften og lufthavnavgifter midlertidig fjernet.


– Dette er gode tiltak, men åpenbart ikke nok for en bransje som sliter så tungt som flyselskapene gjør nå, sier Sverre Myrli.


– Derfor går vi sammen med andre partier inn for å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.


Myrli tror forslagene kan hjelpe de kriserammede flyselskapene en stykke på vei.


– Vi må huske at luftfarten er viktig for et langstrakt land som Norge. Fly er egentlig det eneste landsdekkende kollektivtilbudet vi har, mange steder er fly faktisk det eneste kollektivtilbudet. Når vi en gang kommer i normalt gjenge igjen, må vi ha et flytilbud på plass som binder landet sammen.

Ulike tiltak for norsk luftfart under koronakrisen

· Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020

· Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene

· Redusert moms på transport

· Redusert arbeidsgiveravgift

· Utsatt skatt

· Endringer i permitteringsregelverket

· Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter