Kontrollhøring om Riksrevisjonens slakt av regjeringens terrorsikring

– Den mest alvorlige saken som skal behandles i Stortinget siden Erna Solberg tok over som statsminister i 2013

Dag Terje Andersen intervjues utendørs

Mandag 27. august er det kontrollhøring i Stortinget. Bakgrunnen for høringen er at til tross for forsikringer fra regjeringen om at terrorsikringen var i orden, har Riksrevisjonen avslørt at samfunnet fortsatt er svært sårbart for terror og sabotasje på en lang rekke viktige bygg og samfunnsfunksjoner. 

– Dette er den mest alvorlige saken som skal behandles i Stortinget siden Erna Solberg tok over som statsminister i 2013. Innbyggerne i Norge må ha tillit til at regjeringen har kontroll på befolkningens trygghet. I tillegg må vi komme til bunns i om statsministeren og ulike statsråder har gitt riktig og fullstendig informasjon til Stortinget, sier komiteleder Dag Terje Andersen.

– I høringen i fjor ble det skapt et inntrykk av at den forrige rapporten fra Riksrevisjonen var et øyeblikksbilde, men at det var blitt mye bedre. Nå viser den nye rapporten at det er lite som er blitt bedre. Det er veldig alvorlig hvis statsrådene før valget i 2017 ga en sminket versjon av virkeligheten, sier Andersen videre.

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksrevisjonen påpekte i 2015 er i liten grad gjort noe med, konkluderer Riksrevisjonen. Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)er noen av dem som er innkalt til kontrollhøringen mandag. I tillegg vil flere sikkerhets- og forsvarstopper forklare seg.

– Det er mange ubesvarte spørsmål vi må få svar på under høringen. For det første må regjeringen svare på de kritiske punktene i rapporten og hva de har gjort og prioritert. Hvorfor har de ikke lagt frem et samlet regnestykke til Stortinget på hvor mye de totale kostnadene for objektsikring er? Hvorfor har de endret tidspunktet for skjerming av objekter til 2025? I tillegg har statsministeren uttalt at rapporten kun handler om grunnsikring av militæret og politiets egne objekter, noe som ikke stemmer i følge Riksrevisjonen, sier Andersen videre. 

Har Arbeiderpartiet bestemt seg for at utfallet av denne høringen blir mistillitsforslag mot Regjeringen? 

– Rapporten fra Riksrevisjonen skal være gjenstand for en grundig behandling i Stortinget utover høsten. Det gir ikke noen mening å spekulere i sluttresultatet nå. Først må vi få svar på en rekke spørsmål. Bakteppet er at Riksrevisjonen har kommet med den skarpeste formen for kritikk, som bare blir brukt unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse, avslutter komitéleder Dag Terje Andersen.

Fakta om saken: 

Med objektsikring menes både grunnsikring av skjermingsverdige objekter og beskyttelse av objekter med sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet.

Det betyr sikring av viktige bygninger med for eksempel stengsler og gjerder, men også sikring av viktige funksjoner  i samfunnet som vann, matforsyning, elektrisitet, elektronisk kommunikasjon og transportsystemer. 

Riksrevisjonens første undersøkelse av politiets og Forsvarets objektsikring ble behandlet i Stortinget mai 2017. Da ble det fremmet sterk kritikk fra flertallet som også ba om at Riksrevisjonen foretok en ny oppdatert undersøkelse. 

Riksrevisjonen har i sin nye undersøkelse vurdert utviklingen siden 2014 og status på arbeidet med objektsikring i 2017 for å se om Justis – og Forsvarsdepartementet har bedret objektsikringen slik Stortinget ba om. Rapporten ble lagt frem sent i mai i år og inneholdt den skarpeste kritikk som er mulig i Riksrevisjonens vokabular.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!