Bro i vinterlandskap med biler.

Klimapolitikken må ikke bli en ulikhetsmaskin

Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

– Arbeiderpartiet vil ha en klimapolitikk for hele landet, som setter vanlige folk først. Den må være både effektiv og rettferdig, sier energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide.

– Verden står overfor to store kriser, klimakrisen og naturkrisen, som virker inn på og forsterker hverandre. Tiden er inne for kraftfull politikk som bidrar til løsninger på begge. Vi konstaterer at det ikke ble noe bredt forlik om klimameldingen. Vi har imidlertid vært opptatt av å samle venstresiden om en mest mulig rettferdig, ambisiøs og skapende klimapolitikk. Det mener jeg vi i stor grad har klart, noe som gjenspeiles av at vi står sammen med de rødgrønne partiene i mesteparten av politikken. Sammen har vi sørget for at klimameldingen er en melding om rettferdig grønn vekst for Norge på 2020-tallet, sier Eide.

Eide understreker at forutsetningen for å lykkes med klimamålene er rikelig med ren og rimelig kraft. Norge trenger en samla plan for elektrifisering, utbygging av mer ren kraft og energieffektivisering.

– Å sørge for en omstilling hvor vi kutter utslipp, skaper jobber og reduserer forskjellene er noe vi bare klarer i fellesskap. Da må mer av klimapolitikken skape arbeidsplasser, samtidig som mer av næringspolitikken gir utslippskutt, sier Eide.

Det er bred enighet om at det skal koste å slippe ut klimagasser, og at industrien må ta sin del av utslippskuttene. 

– Når regjeringen glemmer at god klimapolitikk også må være god næringspolitikk, risikerer vi imidlertid å lage snubletråder for norske industriarbeidsplasser som neppe hjelper verdens klima. Vi trenger avtalebaserte løsninger som sikrer reduserte utslipp til avtalte tidspunkt. Arbeiderpartiet vil at klimapolitikken skal løfte norsk industri.  Derfor foreslår vi en ordning der staten inngår gjensidig forpliktende klimapartnerskap med særlig utsatte deler av næringslivet. Dette skal sikre at bedrifter både i og utenfor kvotepliktig sektor får styrket sin konkurransekraft de neste årene, sier Eide.

Arbeiderpartiets mål er 55 prosent utslippskutt i hele økonomien, og vi skal øke eksporten utenfor olje og gass med 50 prosent innen 2030. For Arbeiderpartiet er det et viktig prinsipp at forurenser skal betale, derfor vil partiet ha en forutsigbar økning i CO2-prisen. 

- Samtidig ser vi at avgifter alene kan ramme skjevt, og vi foreslår derfor en lang rekke tiltak som vil gjøre det lettere for vanlige folk å leve miljøvennlig, sier Eide.

Han påpeker at en satsing på grønn industri- og næringsutvikling vil kreve offensiv, målrettet, forutsigbar og langsiktig næringspolitikk. Statens virkemidler må innrettes på å muliggjøre framtidig verdiskapning gjennom tydelige krav og reguleringer. Aktiv bruk av incentivordninger, målrettet forskning- og utvikling og tålmodig kapital, som kan ta risiko og ha lengre tidshorisonter enn private investorer normalt er villige til, vil være avgjørende.

– Markedene der ute er i svært rask forandring, på grunn av en kraftig forsterket klimapolitikk i nærstående land. Den som ikke henger med i svingene, kan fort sakke akterut. Som en liten åpen økonomi der eksportindustrien står så sentralt, må vi bruke mulighetene nå mens vi har dem. Det krever en sterk stat som tør å sette retning. Det er dette næringslivet har forstått, og de forventer en slik tydelig partner på offentlig side, sier Eide.

– En aktiv stat -  det er dette økonomien og klimaet trenger nå! For vi har ikke tid til å vente på at markedet skal fikse det alene. Arbeiderpartiet mener at klimaplanen skal være en verdiskapingsplan, men da holder det ikke å peke og heie. Vi skal bygge og løfte - i flokk, avslutter Eide.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!