Høyreregjeringen svikter neste generasjon

Kutter ikke klimautslipp så det monner, reduserer ikke forskjellene, skaper ikke nok trygge og framtidsrettede jobber.

– Hovedbildet etter dette statsbudsjettet er at regjeringen svikter neste generasjon.  Selv i sitt sjuende statsbudsjett makter ikke høyreregjeringen å kutte klimautslipp så det monner, redusere forskjellene mellom folk, eller skape nok trygge og framtidsrettede jobber, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Støre påpeker at klimautslippene i Norge økte i fjor, selv om vi har forpliktet oss på kutt. Han viser til Erna Solbergs egne ord om at det er tøffere å stå på for klima i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det. 

– Høyreregjeringen leverer ikke det som er nødvendig for å omstille Norge i en klimavennlig retning der det skapes nye, framtidsrettede arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil at Nordsjøen skal bli et europeisk sentrallager for karbon – også fordi det vil kunne skape mange nye arbeidsplasser. Regjeringen ser heller ikke denne gang ut til å klare å bestemme seg for karbonfangst og -lagring, sier Støre. 

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik mener at høyreregjeringen gjennom sju år har vært dobbelt usosial. Først ved at mange som vil i jobb, ikke kommer i jobb. Deretter ved at de som ikke er i jobb, får kutt i ytelsene sine. 

– De som er på arbeidsavklaring, får mindre arbeid og mindre avklaring.  Dette er en regjering som har råd til skattekutt til de som har mest, men ikke råd til medisin for migrenepasienter.  Den kroniske underfinansieringen av sykehusene fortsetter, og de tar ingen grep for å løse fastlegekrisen.

Tajik er også kritisk til at regjeringen fortsetter å kutte i offentlige tjenester gjennom den såkalte ABE-reformen. 

– Dette går ut over pasienter og ansatte ved sykehusene, voldsofre som venter på dom og sikkerheten for ansatte i fengslene. Det vil også ha en sterkt sentraliserende effekt.

Tajik mener regjeringen ikke tar noen grep mot de økende forskjellene i samfunnet, og at det ser ut til at regjeringens fremste mål er å sitte i regjering med hverandre. 

– Da er det ikke rart at neste generasjon ikke blir prioritert, sier hun.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!