Viktige politiske gjennomslag

Høstens viktigste seire.

Oversiktsbilde fra gruppemøte 3. oktober 2017. Oversikt over alle de nye stortingsrepresentantene i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2017-2021

Vi fikk ikke regjeringsmakt etter valget. Men høsten 2017 har vist at det er muligheter til å bygge nye politiske flertall for vår politikk på flere områder.

Høyre/Frp-regjeringen har ikke lenger flertall med kun Venstre eller KrF alene. Det betyr at det på en rekke saker nå at det dannes nye flertall. Blant saker vi nå har fått vedtatt i Stortinget er:

  • Flere lærere og fysisk aktivitet i skolen.
  • Utvidet fedrekvote.
  • Pleiepenger for langtidssyke barn.
  • Løsning for enslige mindreårige asylsøkere.
  • Pensjonister som ønsker det skal kunne få pensjonsslippen i posten.
  • Bevaring av dagens hjelpemiddelordning slik at alle får hjelpemidlene de har behov for, uavhengig av hvor i landet de bor. 

Det siste er en viktig sak blant annet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har kjempet for.

I tillegg stemmer Stortinget på nyåret om vårt forslag om at søndag fortsatt skal være fridag for de fleste. SV, Senterpartiet og KrF har sagt de vil stemme for dette.

Disse, og kommende gjennomslag, gir god mulighet for å markere våre seire og få fram forskjellene mellom oss og Høyre/Frp-regjeringen.

Det er fire store oppgaver som står foran oss og som Norge må løse i årene som kommer:

  • Vi må få flere ut i arbeid
  • Vi må få ned klimautslippene
  • Vi må bygge ut helse- og omsorgstilbud
  • Vi må få ned de økende forskjellene, og sørge for at flere elever lykkes i skolen

På disse avgjørende områdene for Norge skal Arbeiderpartiet være i front med framtidsrettet politikk som sikrer mer rettferdighet og mer fellesskap, samtidig som vi investerer i framtida og legger grunnlaget for at alle i Norge skal kunne ha arbeid, muligheter og trygghet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!