Arbeiderpartiets halvårlige pressekonferanse sommeren 2019

Ordførere fra Arbeiderpartiet er garantistene for mindre forskjeller og sterkere fellesskap

– Vi har et lag med topp motiverte kandidater i alle landets kommuner og fylker, som er klare til å vise frem verdien av at fellesskapet stiller opp, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. 

Onsdag oppsummerte han det politiske halvåret og åpnet Arbeiderpartiets valgkampsentral. Med seg hadde han tre av Arbeiderpartiets mange dyktige ordførerkandidater.

Ida Maria Pinnerød fra Bodø, Kari Nessa Nordtun fra Stavanger og Nils Amund Røhne fra Stange snakket om tre av Arbeiderpartiets hovedsaker ved høstens valg: skolemat, eldreomsorg og hele, faste stillinger.

Støre er klar på at høstens valg blir et verdivalg:

– Med høyreregjeringen får vi et samfunn der lommeboka bestemmer. Da blir det ikke like muligheter til alle. Arbeiderpartiet går til valg på sterkere fellesskap, og mindre forskjeller mellom folk. 

– Folk vil ikke ha høyrepolitikk. Fordi høyreregjeringen ikke vil prioritere fellesskapet. De lytter ikke når folk sier ifra. Senest forrige uke gjennomførte de en historisk innstramning på abortloven, til tross for demonstrasjoner og stor motstand ute blant folk. 

Støre nevnte flere eksempler på at regjeringen tar Norge i gal retning: 

Jernbanereformen har ledet til en historisk oppsplitting av norsk jernbane - der nå seks ulike selskaper delvis jobber mot hverandre og 49 direktører hver har 3 millioner i lederlønn i snitt. En million mennesker får ikke pensjon fra første krone. Tre av ti husholdninger har fått dårligere råd under høyreregjeringen, og 100.000 barn er fattige. Samtidig har regjeringen kuttet i viktige stønader til folk som trenger det (som AAP) og gjort det dyrere med barnehage og dyrere å pendle.

– De rikeste har fått dra ifra – godt støttet av at regjeringen har prioritert å gi de aller rikeste over 8 milliarder kroner i skattekutt. Arbeiderpartiet vil ikke ha et samfunn der lommeboka bestemmer. Derfor trenger vi Arbeiderparti-ordførere til å bygge opp et forsvarsverk mot høyrepolitikken, sier Støre.

Støre og ordførerkandidatene står klare med 83 forslag i det som er oppskriften på et rettferdig Norge

– En stemme på en ordfører fra Arbeiderpartiet er en stemme til å investere i vår felles eldreomsorg, en trygg oppvekst for alle barn og sørge for hele, faste og trygge jobber til alle, sier Støre.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!