For mange unge utenfor arbeid og utdanning

Arbeiderpartiet lover å bevilge en milliard til yrkesfag i neste stortingsperiode, i tillegg lanserer vi en tiltakspakke for å flere unge i arbeid.

De unge må få jobbe

– Hvis unge mennesker blir stående utenfor arbeid og opplæring for lenge, så kan de bli stående ute hele livet. Det er alvorlig for de unge. Som samfunn har vi heller ikke råd til det. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på en bred pakke for å få unge inn i arbeidslivet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Rundt en av ti unge er utenfor arbeid og opplæring. Utfordringen er bred; mange kvalifiserte søkere til læreplasser og studieplasser får ikke plass, når arbeidsledigheten er høy er unge særlig utsatt, og vi ser en stor økning i antall unge uføre, dette er en av de største utfordringene vi har i årene framover.

Løft for yrkesfagene

For å sikre den kompetansen arbeidslivet trenger for framtida og den enkelte unge den kompetansen de trenger for å få jobb vil Arbeiderpartiet gjennomføre et løft for yrkesfagene.

Arbeiderpartiet vil styrke yrkesopplæringen og sikre læreplass til alle som er kvalifisert til det. Det krever et mer forpliktende samarbeid mellom staten, skoleeierne og partene i arbeidslivet.

Som en del av dette forplikter Arbeiderpartiet seg til å bevilge minst en yrkesfagmilliard i neste periode for å sikre bedre kvalitet i opplæringa, tettere samarbeid med arbeidslivet om deres behov og læreplass til de som er kvalifisert for det

Arbeiderpartiets tiltakspakke består av syv konkrete tiltak som tar tak i ulike deler av utfordringen:

Våre syv tiltak for å få unge inn i arbeidslivet:

For å sikre kompetanse for framtida:

For å hjelpe unge inn i arbeid:

  • NAV Ung: Opprette egne stillinger og dedikerte kontaktpersoner med tettere oppfølging av ungdom ved NAV-kontorene.
  • Finansiere flere tiltaksplasser. Både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne.

For å hjelpe de som har behov for tilrettelegging:

  • Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Vi ønsker å vri tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne over til fullføring av videregående opplæring.
  • Gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti: I siste instans skal kommunene plikte å stille med en arbeidsplass, noe kommunene blir kompensert for.