Bergen – en by å se opp til

Vi ønsker en mer miljøvennlig og rettferdig by, med små forskjeller og store muligheter for alle!

Ved valget i 2015 var det tolv år siden Arbeiderpartiet sist satt med makten i Bergen. Etter så lang tid med Høyre i førersetet var det nok av utfordringer å ta tak i. Bergen har derfor stått ovenfor store omveltninger de siste fire årene med Marte Mjøs Persen i spissen. 

– De siste fire årene har Bergen gått i en bedre retning. En by hvor elever blir sett og møtt av flere lærere. Flere lærere som har tid til å gi ungene våre trygghet, mestringsfølelse, læring og utvikling. En by hvor ungene våre lærer mer, i skolebygg som ikke gjør dem syke, forteller Persen.

Klimaområdet har vært prioritert i høyeste grad, ifølge ordføreren.

– Bergen har blitt en by hvor foreldre kan la ungene leke ute, heller enn å være redde for at de blir syke av luften. Og de vet at de bor i en by som tenker fremover, på barna, og barnebarna, en by som er best i klassen på å kutte klimautslipp.

Mjøs Persen er storfornøyd med hva de har klart å utrette på kun noen få år.

– Vi har tatt steg mot et Bergen hvor man ikke må sloss mot systemet hver gang du eller noen du er glad i trenger hjelp. En by hvor våre fedre og mødre, bestemor og bestefar får en verdigere omsorg, og faste fjes å forholde seg til, noen som ser dem og kjenner dem. En by som åpner nye sykehjem, sier hun.

– Vi har opprettet en kommunal bemanningssentral i Bergen kommune. Her skal folk få hele og faste stillinger. Det er bra for de ansatte, men gjør også at de eldre og ungene får færre folk å forholde seg til i hverdagen.

Hvorfor skal Arbeiderpartiet i Bergen få fire nye år?

– Vi er stolte av at vi har snudd rot og kaos til trygg økonomi, at vi har fått fart på bybanen, byluft å puste i, kuttet klimagassene, og at vi har brukt pengene på å bygge nye skoler og sykehjem. Vi har gått fra å være en by Norge lo av, til å være en by Norge ser opp til.  Bergen er på god kurs, men vi ikke er i mål – vi har gjort mye, men vi er ikke ferdig, sier Persen.

Høstens valg byr på et skjebnevalg for Bergen.

– Fortid står mot fremtid. Et valg mellom forurensing, giftlokk, køer på veiene og skandaleselskaper i eldreomsorgen på den ene siden og fortsatt trygg økonomisk styring mot en mer rettferdig og miljøvennlig by på den andre, sier Persen. 

Ordføreren er klar i sin tale om hva Arbeiderpartiet kan gi byen.

– Arbeiderpartiet vil ta Bergen fremover, ikke bakover. Vi ønsker en by hvor flere elever blir sett og møtt av flere lærere, i skolebygg som ikke gjør dem syke. En by hvor foreldre kan la ungene leke ute, heller enn å være redde for at de blir syke av luften. Foreldre skal vite at de bor i en by som tenker fremover, på barna, og barnebarna, en by som er best i klassen på å kutte klimautslipp.  

For Arbeiderpartiet i Bergen handler det om å ta flere steg i retningen de har begynt gå, ifølge Persen.

– Vi ønsker et Bergen hvor man ikke må sloss mot systemet hver gang du eller noen du er glad i trenger hjelp. En by hvor våre eldre får best mulig heller enn billigst mulig omsorg, med hele, faste stillinger. Slik at de får faste ansikt i hverdagen, noen som ser dem og kjenner dem. En by som fortsetter å åpne nye sykehjem

Hovedsakene for Bergen

Sammen skaper vi et Bergen for barn og barnebarn 

– Bergen skal bli Norges beste plass å vokse opp.

– Best mulig istedenfor billigst mulig eldreomsorg.

– Bra byluft og gode, klimavennlige liv for alle. 

En god oppvekst og ungdomstid for alle barn i Bergen

Ungene våre fortjener kun det beste. Arbeiderpartiet vil ha små forskjeller og store muligheter for alle barn og ungdommer i Bergen. Foreldrenes lommebok skal ikke avgjøre hvilke muligheter en får.

– Gratis SFO og mat til de minste, slik at ingen faller utenfor.

–  Barnehageplass i gang- og sykkelavstand, fordi du skal slippe å reise langt for å levere og hente i barnehagen.

–  Flere lærere, fordi alle skal få god hjelp.

–  Åpne idrettshaller/ FYSAK i alle deler av byen, fordi alle barn skal få muligheten til lek og idrett.

–  Si nei til kommersielle privatskoler og ja til en god og gratis offentlig skole for alle!

–  Utvide ungdomskortet til fylte 23 år.

–  Gratis frokost til alle elever på videregående skoler.

–  Skape et rettferdig boligmarked, der flere unge førstegangskjøpere skal få lån gjennom husbanken.

Miljø og klima i Bergen

Arbeiderpartiet mener at store utfordringer, som klimakrisen, løses best i fellesskap. Vi vil at Bergen skal bli Norges mest miljøvennlige by. De siste årene har klimagassutslippene i Bergen gått ned, og byluften blitt bedre. Nå skal vi videre. 

–  Bygge bybanen til Fyllingsdalen og Åsane og sørge for at bussene går oftere.

–  Ordne en rushtidsrabatt: Alle bergensere skal få billigere kollektivreiser i rushtiden.

–  Sette tak på tre cruisebåter i Bergen per dag, de må kobles til landstrøm, og innføre en miljøskatt på cruiseturister som vi bruker til å gjøre Bergen skjønnere.

–  Få på plass miljøvennlige og stillegående busser i Bergen sentrum.

–  Sørge for at plast havner i bosset, ikke i havet. Mikroplast skal defineres som miljøgift, og vi skal øke støtten til de som rydder opp.

–  Gi 10.000 i pant på din forurensende vedovn.

–  Holde prisen på månedskortene nede.

En trygg og verdig alderdom i Bergen 

God helse er nøkkelen til et godt og trygt liv. Arbeiderpartiet jobber for at forskjeller i bakgrunn og økonomi ikke skal påvirke helsen din eller hvor god hjelp du får. Den dagen du eller noen du er glad i trenger hjelp, skal fellesskapet stille opp. 

–  Best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg. Nei til skandaleselskaper i eldreomsorgen!

–  Sykehjemsplass til alle som trenger det.

–  Dagsentertilbud til alle med demens, for å motvirke ensomhet.

–  Nei til stoppeklokkeomsorg, ja til tillitt til de ansatte!

–  Hele, faste stillinger i eldreomsorgen. Trygge, faste ansatte gir bedre omsorg.