Barnas valg

Arbeiderpartiet gikk av med seieren da alle barn fra 5.- 10. trinn kunne gi sin stemme i Barnas valg.

Barnas valg var et initiativ fra Redd Barna, og har som mål å gjøre politikk tilgjengelig for barn, gi barn et politisk talerør og å rette fokus mot barns rettigheter. 

Barnas valg foregikk fra 4. - 7. september 2017, og alle barn mellom 8 og 15 år har stemmerett.

Du kan lese mer om barnas valg på Redd Barnas nettsider.

Arbeiderpartiets barnepartiprogram

Alle skal med. Fordi alle trengs. Det er kjernen i Arbeiderpartiets politikk. 

Vi vil at alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. 

Når alle jobber og betaler skatt får vi mer penger til å betale for at alle barn skal få gå på skole, at du kan dra på sykehus når du blir syk og at alle kan få den hjelpen de trenger når de bli gamle. Vi mener de som har mest, også skal bidra mest. 

Derfor vil vi bruke de store pengene på en god skole og trygg eldreomsorg, ikke på store skattekutt til dem som har mest fra før.

Våre hovedsaker er arbeid, kunnskap, helse og klima.

Her kan du laste ned vårt barnepartiprogram: 

Ute etter partiprogrammet skrevet for de som er litt eldre? Du finner Arbeiderpartiets partiprogram her.

Støtt Arbeiderpartiet

Vi tror på et samfunn hvor alle skal med. Gjør du?

Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner.


Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.