Tre barnehagebarn bygger kaplaklosser med en ansatt. Foto: Øivind Haug

– Trygge velferdstjenester til alle

Arbeiderpartiets reviderte nasjonalbudsjett

Flere ansatte i barnehagene, flere studieplasser, styrking av sykehusene og fastlegeordningen og mer politikraft i distriktene. Det er noen av satsningene i Arbeiderpartiets reviderte nasjonalbudsjett.  

Arbeiderpartiet retter også opp uheldige kutt i tiltaksplasser som vil få flere folk i arbeid. Høyre-, Frp- og Venstre-regjeringen vil kutte 1100 plasser.

– Arbeiderpartiet styrker viktige tjenester som folk i Norge forventer at fellesskapet skal levere på, som barnehager, sykehusene, legetjenestene og politiet. Trygge gode tjenester til alle krever at vi er villige til å betale for det, sier Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Bemanningsnorm Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 200 millioner kroner mer enn regjeringens foreslo og 100 mill ut over forliket til bemanningsnorm i barnehagene.

– Arbeiderpartiet har lenge kjempet for en bemanningsnorm i barnehagen. Vi frykter at regjeringens manglende finansiering av egne forslag vil gå utover kvaliteten i barnehage, skole og andre viktige velferdstilbud i kommunene, sier Aasrud videre.

Sykehusene

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Arbeiderpartiet å styrke sykehusenes økonomi inneværende år med 250 millioner kroner ut over forliket.

– Det er svært lav aktivitetsvekst i sykehusene. Tas det høyde for at vi blir flere og eldre, synes veksten reelt sett å være negativ. Vi er bekymret for at dette skyldes en vedvarende underfinansiering av våre felles sykehus, fortsetter Aasrud.

Flere tiltaksplasser Arbeiderpartiet går imot regjeringens forslag til kutt i arbeidsmarkedstiltak. Med vårt forslag vil det være 1100 flere tiltaksplasser, en satsing på til sammen 69,6 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak ut over forliket og 7,7 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten.

– Det er jo et paradoks at samtidig som mange, spesielt unge, sliter med å få seg jobb, kutter regjeringen kraftig i tiltakene for å hjelpe folk ut i arbeid.  Dette er nok et eksempel på at regjeringens arbeidslivspolitikk ikke følger opp hva de sier. Dette vil vi rette opp i, fortsetter Aasrud.

Flere studieplasser

Det er stort behov for flere med utdanning innen IKT og teknologi, lærer- og sykepleieryrket. Dette er fagområder som har opplevd økt søking. Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 14,8 millioner kroner ut over forliket i revidert nasjonalbudsjett til flere studieplasser.

– Det er overraskende at regjeringen og KrF ikke bevilger penger til flere studieplasser i revidert nasjonalbudsjett, til tross for rekordmange søkere til høyere utdanning og at rekordmange kvalifiserte søkere stod uten studieplass høsten 2017, sier Aasrud.

Politi

Arbeiderpartiet foreslår å øke bevilgningene til politi med 60 millioner kroner ut over forliket.

– Det er bekymringsfullt at regjeringen ikke tar inn over seg behovene for å styrke politiet med mer politikraft og bedre fagmiljøer i hele landet. Det er også oppsiktsvekkende at regjeringen ikke øker bevilgningen til Oslo Politidistrikt, for å ta tak i de ekstra utfordringene vi nå ser i Oslo og de åpenbare behovene for å styrke det forebyggende arbeidet rettet mot enkelte ungdomsmiljøer, uten at det går på bekostning av andre svært viktige oppgaver for å sikre innbyggerne trygghet, sier Aasrud.

Marin forsøpling/plast i havet

Arbeiderpartiet vil forsterke tiltak som bidrar til å redusere og minimere den nasjonale plastforsøplingen, og foreslår en bevilgning på 80 millioner kroner ut over forliket.

– Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem nasjonalt og globalt. Plastforsøpling er det som skaper noen av de største problemene for både dyreliv og leveområder i havet, langs kystområdene, i vassdrag og annen norsk natur. Å hindre plast i å komme på avveie, er det viktigste for å minimere plastforsøplingen av havet, avslutter Rigmor Aasrud, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets opplegg for RNB - satsinger og reduserte utgifter i millioner kroner (PDF)

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!