Arbeiderpartiets alternative perspektivmelding 2018

Bærekraftig velferd

Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre

Perspektivmeldingen har en særlig viktig rolle i norsk politikk. Den gir oss muligheten til å vurdere bærekraften i offentlige finanser flere tiår fram i tid og løfter debatten om de store veivalgene for norsk økonomi.

Høyre/Frp-regjeringens perspektivmelding synliggjør mangelen på logisk sammenheng mellom de utfordringene som skisseres og den politikken som har vært ført de siste fire årene. Den viser også at regjeringen mangler gode svar. 

Arbeiderpartiet har derfor valgt å lage et omfattende tilsvar hvor vi trekker frem fem utviklingstrekk som må snus og våre forslag til løsninger for å nå våre langsiktige mål. 

Hør Knut Røed (seniorforsker, UiB), Anna Hagen Tønder (Fafo) og Marianne Marthinsen (Ap) fra lanseringen av Arbeiderpartiets alternative perspektivmelding

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!