Jonas Gahr Støre ser alvorlig på mann som snakker i forgrunnen av bildet med ryggen til.

Ap om revidert nasjonalbudsjett: – Svekker fellesskapet og øker forskjellene

Ingen grep for å rette opp i urettferdighetene i Norge

– Høyreregjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett inneholder ingen grep for å rette opp i urettferdighetene i Norge, til tross for rekordhøy oljepengebruk, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Støre mener det reviderte budsjettet ikke retter opp skjevfordelingen i samfunnet, som høyreregjeringen bevisst har økt gjennom store skattekutt til de rikeste. Økt oljepengebruk kan få renta til å øke, noe som vil slå negativt ut for vanlige familier med boliglån og for bedrifter.

– Med så høy oljepengebruk er det ille at de ikke engang prøver å fjerne de urettferdighetene som fortsatt finnes, som at syke mennesker mister arbeidsavklaringspenger og skyves over på sosialhjelp, og at pensjonister har fått dårligere kjøpekraft år etter år, sier han.

Høyreregjeringens egen ulikhetsmelding viser at tre av ti husholdninger har fått dårligere kjøpekraft etter 2013. De med minst fra før, har fått mindre å rutte med, mens de rikeste rykker fra.

– Dette er en urettferdig utvikling som svekker tilliten i samfunnet vårt, sier Støre.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud påpeker at regjeringen ikke retter opp kutt som rammer vanlige folk, som kutt i pendlerfradrag, kutt i fagforeningsfradrag, økte barnehagepriser og kutt i viktige velferdsordninger for utsatte grupper.

– Høyreregjeringen vender det døve øret til alle som opplever utrygghet i hverdagen, enten det gjelder bekymring for nedlegging av fødetilbud eller frykt for mer kriminalitet som følge av en politireform uten styring. Utviklingen mot et todelt helsevesen får fortsette, når regjeringen legger opp til at kommersielle aktører får fritt spillerom på bekostning av et stadig mer underfinansiert offentlig helsetilbud, sier Aasrud.

– Arbeiderpartiet har større ambisjoner for Norge. Vi vil bekjempe urettferdige forskjeller som svekker fellesskapet. Og vi vil bygge sterkere fellesskap som gir trygghet og muligheter til alle. Derfor vil vi satse på gratis skolemat, gratis SFO for de minste og gratis tannlege til flere, sier Støre og Aasrud.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!