83 tiltak for sterkere fellesskap mot økende forskjeller

Økte forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge

Høyreregjeringen lar de rike dra ifra gjennom blant annet åtte milliarder kroner samlet i skattekutt til de med mest fra før. Samtidig har tre av ti norske husholdninger fått redusert sin kjøpekraft mellom 2013 og 2017. 

Arbeiderpartiet mener økte forskjeller truer grunnleggende verdier i Norge. Høy tillit, relativt høye og jevne lønninger og vår evne til å møte endringer sammen i fremtiden. Derfor er ulikhet et gjennomgripende problem, som ikke har én enkel løsning. Likevel forutsetter det politikere som både har evnen til å stille rett diagnose og skrive ut rettmedisin. Vi mener høyreregjeringen feilmelder om begge deler.

Noen av Aps 83 tiltak for sterkere fellesskap mot økende forskjeller